Месалим, лугал на Киш. Политическа история на ранен Шумер (ХХVIII–ХХVI в. пр. н. е.). 259 стр., ил., хрон. сх., карти.


Русев, Пламен (2001) Месалим, лугал на Киш. Политическа история на ранен Шумер (ХХVIII–ХХVI в. пр. н. е.). 259 стр., ил., хрон. сх., карти. В. Търново


 
  Монография
 
 
  544
 Пламен Русев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/