Място на фигурацията и фактурното уплътняване във формирането на изпълнителско отношение към нотния текст.превод от руски, авт. Марина Черная


Бочева, Стефка (2009) Място на фигурацията и фактурното уплътняване във формирането на изпълнителско отношение към нотния текст.превод от руски, авт. Марина Черная сб. "Русия в музика"


 
  
 
 
  5435
 Стефка Бочева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/