Ладовата структура на системата на 12-те лю,


Бочева, Стефка (2008) Ладовата структура на системата на 12-те лю, сп. Музика и математика


 
  
 
 
  5433
 Стефка Бочева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/