Фолклорът в българската клавирна миниатюра


Бочева, Стефка (2006) Фолклорът в българската клавирна миниатюра сп. "Педагогически алманах" изд. ВТУ,бр.1-2, 2006г.


 В статията се разглеждат начините, по които фолклорната музика присъства в произведенията на българските композитори
  
 фолклор, пиеси за пиано
 
  5432
 Стефка Бочева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/