За някои проблеми пред ранното обучение по немски като чужд език в българския образователен контекст


Белчева, Весела (2011) За някои проблеми пред ранното обучение по немски като чужд език в българския образователен контекст Сп. "Образование", бр. 4, 29-37,ISSN 0861-475X


 Статията разглежда някои от проблемите,пред които е изправено ранното обучение по немски език, като: основанията за избор на немски като първи чужд език, осигуряването на добре подготвени учители по немски език на деца, подборът на подходящи за възрастта и целите на обучението дидактични материали и др.
  Статия
 обучение по немски език, начално училище, методическа подготовка на студентите-бъдещи учители по нем
 Издадено
  5422
 Весела Белчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/