Определяне на етническия състав при преброяванията на населението в света - традиция и съвременен подход


Аркадиев, Димитър (2006) Определяне на етническия състав при преброяванията на населението в света - традиция и съвременен подход Сп. Статистика, София, НСИ, 2006, кн.2, с.3-27. ISSN: 0204-8698.


 Определяне на етническия състав при преброяванията на населението в света - традиция и съвременен подход
  Студия
 преброявания на населението, етнически състав, страни по света


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  5418
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/