Някои проблеми около системата от показателите за изучаване на жизненото равнище на населението


Аркадиев, Димитър (1982) Някои проблеми около системата от показателите за изучаване на жизненото равнище на населението Сп. Статистика, София, КЕССИ, 1982, кн. 5, с.26-34. ISSN: 0204-8698.


 Някои проблеми около системата от показателите за изучаване на жизненото равнище на населението
  Статия
 жизнено равнище, система от показатели, България


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  5411
 Димитър Аркадиев

2. BIBLIOGRAPHIE DER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN, TEIL 2. Institut für Weltwirtschaft, Vandenhoeck & Ruprecht, 1984, S.166.

1. Н.ВЕЛИЧКОВА, Д.МИЧЕВ, ХР.ДОЧЕВ, М.УЗУНОВ, СТ.ЦВЕТКОВ, ЕВГ.ШКОДРЕВ, Г.МИШЕВ, Л.ШПАТОВ . МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ И МЕТОДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ. София, ВИИ «К.Маркс»- кат.Статистика, 1983, с.15.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/