Царските надписи на Урнанше, лугал на Лагаш. Опит за съотносителна времева стратификация. (По съдържателни критерии). – В: Палеобалканистика и старобългаристика. ІІ. с. 603–622.


Русев, Пламен (2001) Царските надписи на Урнанше, лугал на Лагаш. Опит за съотносителна времева стратификация. (По съдържателни критерии). – В: Палеобалканистика и старобългаристика. ІІ. с. 603–622. В. Търново


 
  Студия
 
 Издадено
  541
 Пламен Русев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/