Теодор Абу Кура и защитата на християнския образ в домейна на исляма


Великов, Юлиян (2011) Теодор Абу Кура и защитата на християнския образ в домейна на исляма Свидетелствата на Църквата, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, (2011), 20-36


 Свидетелствата на Църквата (Сборник материали от научноизследователски проекти на Православен богословски факултет)
  Статия
 -
 
  5405
 Юлиян Великов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/