Въпроси на военната организация и тактика в Шумер (Раннодинастичен период). – Епохи, 1994, 3, с. 49–60.


Русев, Пламен (1994) Въпроси на военната организация и тактика в Шумер (Раннодинастичен период). – Епохи, 1994, 3, с. 49–60. В. Търново


 
  Статия
 
 
  539
 Пламен Русев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/