Мястото и служението на лаоса в евхаристийното събрание според раннопатристичните свидетелства и 9-то апостолско правило


Димитров, Добромир (2011) Мястото и служението на лаоса в евхаристийното събрание според раннопатристичните свидетелства и 9-то апостолско правило Свидетелства на традицията, В.Т. 2011, с.84 -128. (ISBN София 2009 с. 202-206 (ISBN 978-954-924-861-6)


 При помрачаването на истинския смисъл на Преданието самите верни са престанали да възприемат себе си като лаос (λαός) народ, който има специално място в Евхаристийното събрание, който в съслужение със своя предстоятел извършва Евхаристията и става народ – тяло Христово (1 Кор. 12:27), а верните – Негови членове. Помрачено е и съзнанието, че само и единствено в Евхаристията, лаосът, народът Божий (λαός του Θεού),може да по
  Статия
 евхаристия, предание, св. отци, канони


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  5384
 Добромир Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/