Негрите в "Коментари към царското родословие на Инките”. – В: Литературен вестник, 2011, 30, с. 14-15. Print ISSN 1310-9561


Сабоурин-Дренска, Владимир (2011) Негрите в "Коментари към царското родословие на Инките”. – В: Литературен вестник, 2011, 30, с. 14-15. Print ISSN 1310-9561 в. "Литературен вестник"


 В тенебристичното изкуство на светлосенките във Втора част на Коментарите, напомнящо за картините на Хосе де Рибера, фигуративното полагане на Синовете на Слънцето в мрака става с помощта на персонажите на негрите
  Статия
 фигури, негри, Comentarios Reales


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  5375
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/