Новите технологии за математически Web сайтове


Дошкова-Тодорова, Юлиана (2010) Новите технологии за математически Web сайтове сборник с доклади


 The Web sites about mathematics are created primarily for the purpose of learning in schools and universities. The formulas which are often present in these sites, made them different from the other information in the Web. They require new technologies for the presentation of mathematical symbols. This report is an overview of these technologies and consider the possibilities for describing the semantics of mathematical symbols as part of the Semantic Web.
  Доклад
 MathML, mathematical notations, Semantic Web


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  5365
 Юлиана Дошкова-Тодорова

2. Минчева, И., Ж. Ангелова. Използване на математически софтуер GeoGebra за решаване на стереометрични задачи в обучението по математика, Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев” 2018 г.,Том 57, ISSN: 1311-3321

1. Върбанова, Силвия и др. Анализ на онлайн архиви за комбинаторни обекти и използване възможностите на MahML за подобряване на визуализацията им // МАТТЕХ 2016 Сборник научни трудове. Том 1. - Място на издаване: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016 (с. 143-149). ISSN: 1314-3921

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/