Милев Д. и др.; Типове въпроси при тестово изпитване на студенти по математика и информатика


Милев, Димо (2007) Милев Д. и др.; Типове въпроси при тестово изпитване на студенти по математика и информатика сб. “Отговорно родителство” по проект “Възпитаване на учениците и студентите в отговорно родителство” – научноизследователски проект, финансиран от фонд „Научни изследвания”, ПФ на ВТУ


 Evaluating students by tests is an important and widely used practice in teaching mathematics and informatics. In our study we present some ideas on types of questions as well as their advantages and disadvantages. The questions proposed are illustrated by some concrete examples taken out of real tests administrated among students in Mathematics and informatics, Informatics and Computer science.
  Доклад
 test, type of questions, mathematics, informatics


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  5355
 Димо Милев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/