Милев Д. и др., Анализ на нуждите от използване на фолклорното наследство в социалната сфера (образование, наука, културен туризъм)


Милев, Димо (2007) Милев Д. и др., Анализ на нуждите от използване на фолклорното наследство в социалната сфера (образование, наука, културен туризъм) Международна научна конференция “Предизвикателствата пред науката във връзка с членството на България в ЕС”, Стара Загора


 The reservation and the access to the folklore wealth of one country are very important for the defence of its national identity. The main goal of this report is to define the needs from a digital storage of the folklore inheritance in the social sphere (education, science and cultural tourism).The results, received from interview that was implemented with three target groups are presented and analyzed.
  Доклад
 folklore inheritance, digital storage, need analysis


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  5354
 Димо Милев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/