Методически насоки за реализиране на образователното направление „Социален свят”. В: Книга за учителя за предучилищна възпитание и подготовка на 3–4-годишни деца. Моливко. Под ред. Д. Гълъбова.


Караиванова, Петя (2006) Методически насоки за реализиране на образователното направление „Социален свят”. В: Книга за учителя за предучилищна възпитание и подготовка на 3–4-годишни деца. Моливко. Под ред. Д. Гълъбова. Слово, Велико Търново, 2006


 В първата част на книгата за учителя се представя анализ на познавателните възможности на три-четиригодишните деца за ориентиране в социалния свят. Коментират се целите и параметрите на образователното съдържание на направлението, адаптирани към посочената възрастова степен. Обосновава се система от форми и методи на взаимодействие при ориентиране на три-четиригодишните деца в социалната среда. Във втората част на книгата се представя образователното съдържание, заложено в книжката за детето
  Учебник / Учебно помагало
 книга за учителя
 Издадено
  5332
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/