Конакчиева, П. Методически насоки за реализиране на образователното направление „Природен свят”. В: Моливко за предучилищно възпитание и подготовка на 3–4-годишни деца. Моливко. Под общата редакция на доц. Д. Гълъбова. Първо издание. Велико Търново: Слово, 2006. с. 99 - 170. 320 с. ISBN 978-954-439-866-8 COBISS.BG-ID 1243170532 УДК 372.3


Караиванова, Петя (2006) Конакчиева, П. Методически насоки за реализиране на образователното направление „Природен свят”. В: Моливко за предучилищно възпитание и подготовка на 3–4-годишни деца. Моливко. Под общата редакция на доц. Д. Гълъбова. Първо издание. Велико Търново: Слово, 2006. с. 99 - 170. 320 с. ISBN 978-954-439-866-8 COBISS.BG-ID 1243170532 УДК 372.3 Слово, Велико Търново, 2006 ISBN 978-954-439-866-8 COBISS.BG-ID 1243170532 УДК 372.3


 В книгата за учителя е представено примерно годишно разпределение на темите от учебната книжка. Изведена е единна педагогическа система от задължителни регламентирани и задължителни нерегламентирани ситуации. В помощ на учителя са предложени методически указания за всяка тема. Те ориентират в параметрите на педагогическото взаимодействие в условията на обучаващата ситуация, като предлагат опорни моменти и примерни варианти на работа, както и идеи за разгръщане на допълващи основната ситуации. За
  Учебник / Учебно помагало
 книга за учителя
 Издадено
  5331
 Петя Караиванова

1. Дечев, З. Технология на педагогическата игра в обучението по религия в началното училище”, Бургас: ДИМАНТ, 2012. ISBN 9789547314276. COBISS.BG-ID 1258971620 УДК 372.82:371.38 Цитиране на с.81.

2. Дончева, Ю. Методическо ръководство за семинарни упражнения „Педагогика на взаимодействие „дете – среда”. Русе: Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2012, 101 с. ISBN 978-954-712-568-1 COBISS.BG-ID 1253952484 УДК 372.3(076)(075.8) Цитиране на стр. 15 – 19.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/