Моливко. Прозорче към света (3–4 години). Помагало за предучилищно възпитание и подготовка на три-четиригодишни деца. Образователно направление „Социален свят”


Караиванова, Петя (2006) Моливко. Прозорче към света (3–4 години). Помагало за предучилищно възпитание и подготовка на три-четиригодишни деца. Образователно направление „Социален свят” Слово, Велико Търново, 2006


 Учебното помагало “Моливко. Прозорче към света (3–4 г.)” представя адаптирано и обновено образователно съдържание, което три–четиригодишните деца овладяват в рамките на направлението “Социален свят”. То е разработено при отчитане на познавателните възможности на децата от първа възрастова група за ориентиране в социалната среда. Чрез него се актуализира образователното съдържание на направлението “Социален свят”, съобразно приетата нормативна уредба и утвърдената в нея структурна система от обра
  Учебник / Учебно помагало
 книжка за детето
 Издадено
  5330
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/