Моливко. От земята до небето (3–4 години). Помагало за предучилищно възпитание и подготовка на три-четиригодишни деца. Образователно направление „Природен свят”


Караиванова, Петя (2006) Моливко. От земята до небето (3–4 години). Помагало за предучилищно възпитание и подготовка на три-четиригодишни деца. Образователно направление „Природен свят” Слово, Велико Търново, 2006


 Педагогическата система “Моливко. От земята до небето (3 – 4 г.)” е съобразена с новите образователни тенденции и приоритети в областта на предучилищното възпитание и подготовка на децата през ХХІ век. Тя е начало на цялостна програмна система, предназначена да подпомогне процесите на ориентиране в природната среда в периода на предучилищното детство. Чрез нея се представя вариант за структуриране на личностно насочено педагогическо взаимодействие, което стимулира изграждането на индивидуална ку
  Учебник / Учебно помагало
 книжка за детето
 Издадено
  5329
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/