Гармоничные числа и теория гармонии Михаила Марутаева – экспериментальное исследование на примере фуг из Двадцати четырех прелюдий и фуг ор. 87 Дмитрия Шостаковича.


Булева-Петрова, Марияна (2011) Гармоничные числа и теория гармонии Михаила Марутаева – экспериментальное исследование на примере фуг из Двадцати четырех прелюдий и фуг ор. 87 Дмитрия Шостаковича. - В: «Изучая мир Дмитрия Шостаковича…» (общая редакция и составление Г. П. Овсянкиной). Санкт-Петербург: Союз художников, 2011, с. 107-139. ISBN 978-5-8128- 0106-9


 Експериментално изследване, което демонстрира възможността за приложение на теорията на Михаил Марутаев върху фугите на Шостакович и показва нови възможности за осмисляне на музикалната форма чрез математически метод.
  Студия
 гармония, золотое сечение, симметрия, нарушенная симметрия, гармоничные числа


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  5303
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/