Петров, Людмил (под редакция) и др. Спортове за рекреация. I&B, Велико Търново, 2011, 251 с. ISBN 978-954-9689-59-4


Петров, Людмил (2011) Петров, Людмил (под редакция) и др. Спортове за рекреация. I&B, Велико Търново, 2011, 251 с. ISBN 978-954-9689-59-4 I&B, Велико Търново, 2011, 251 с. ISBN 978-954-9689-59-4


 Второ преработено и допълнено учебно помагало за студенти и магистри спортни педагози
  Книга
 спорт, рекреация, методика


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5291
 Людмил Петров

2. Реджепи, А. (2016) Влияние на средата, на психосоциалните и демографски фактори върху физическата активност на 11-14 годишни ученици, Дисертация, с. 192, ВТУ, Велико Търново

1. Цитирано в: Червенкова, Л. Паневритмия, здраве и благополучие, УИ "Св. Климент Охридски", София, 2013, ISBN 978-954-07-3575-7, с. 105

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/