Свети Кирил Философ и християнския образ през девети век


Великов, Юлиян (2005) Свети Кирил Философ и християнския образ през девети век Преславска книжовна школа, т.8, Университетско издателство" Епископ К. Преславски", 46-52


 Сборник с доклади, изнесени на Трети международен симпозиум "Преславска книжовна школа";, 22-23 октомври 2004г.(изследвания в чест на доцент д-р Мария Тихова).
  Статия
 свети Кирил, образ, Коран
 
  529
 Юлиян Великов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/