Женското тяло и болката: форми на употреба. - В: Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов, В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 539-544. Print ISBN 9789545247750


Сабоурин-Дренска, Владимир (2011) Женското тяло и болката: форми на употреба. - В: Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов, В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 539-544. Print ISBN 9789545247750 Сб. Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов


 Употребата на болката се оказва най-видимата, ефективна и подлежаща на наративна репрезентация интервенция на „светите жени” (beatas) в публичната сфера на ранномодерна Испания. Различните практики на страдащото женско тяло придобиват политически резонанс, оказващ значително въздействие върху културнополитическата публичност през испанския „Златен век”.
  Статия
 женско тяло, испанска мистика, болка


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  5278
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/