Комуникативният подход в чуждоезиковото обучение


Доврамаджиева, Христина (2006) Комуникативният подход в чуждоезиковото обучение гр. Варна


 Основна цел на изучаването на чужд език е способността да се общува на този език. Комуникативният подход в чуждоезиковото обучение допринася за ефективното усвояване на нов език по начина, по който се научава родния език, придобивайки и прилагайки знанията по лексика и граматика в определен контекст, в дадена комуникативна ситуация. Развитието на добри говорни умения и навици е дълъг процес. Затова комуникативният подход е предпоставка за успешното овладяване на всеки чужд език.
  
 комуникативна ситуация, комуникативна стратегия
 
  5270
 Христина Доврамаджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/