Материалност и трансгресия при Бернал Диас дел Кастильо”. В: Сб. Паисий Христов. Една кариера в служба на словото. Сборник, посветен на проф. дфн Паисий Христов, В. Търново: Фабер, 2011, с. 209-219. Print ISBN: 978-954-400-472-9


Сабоурин-Дренска, Владимир (2011) Материалност и трансгресия при Бернал Диас дел Кастильо”. В: Сб. Паисий Христов. Една кариера в служба на словото. Сборник, посветен на проф. дфн Паисий Христов, В. Търново: Фабер, 2011, с. 209-219. Print ISBN: 978-954-400-472-9 Сб. "Паисий Христов. Една кариера в служба на словото"


 Човешките жертвоприношения и антропофагията са централна обсесия на "Истинна история на завладяването на Нова Испания", която се повтаря също толкова често, колкото архаичната радост на воина от плячката, от хубавата плячка
  Статия
 детайл, трансгресия, ренегат, Бернал Диас дел Кастильо


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  5262
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/