Образът на Невидимия (монография)


Великов, Юлиян (2011) Образът на Невидимия (монография) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", (2011), c. 328, ISBN 978-954-524-779-8; COBISS.BG-ID 1281650404


 За да се разбере същността на възникналата през VIII век борба за християнския образ и за да се защити иконата от посегателството на съвременните иконоборци се изисква нещо повече от определяне на това що е “икона”, “идол” и “иконоотрицание” в културологичен аспект. Монографичното изследване извежда онези богословски аргументи, които подкрепят онтологичността на светите икони и ги проследява така, както те разгърнато присъстват в светоотеческия florilegium.
  Монография
 -


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 
  5256
 Юлиян Великов

1. Пейо Пеев, "За природата и същността на Църквата", Мисъл, слово текст, т.3 (2017), 70; ISSN 2534-9694

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/