ОТ БЛАГОВЕСТИЕ КЪМ КАТЕХИЗАЦИЯ – ЗАБРАВЕНОТО ТАЙНСТВО НА ПРОСВЕТЛЕНИЕТО


Легкоступ, Магдалена (2011) ОТ БЛАГОВЕСТИЕ КЪМ КАТЕХИЗАЦИЯ – ЗАБРАВЕНОТО ТАЙНСТВО НА ПРОСВЕТЛЕНИЕТО 20.03.13, официален сайт на Православния богословски факултет при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” http://pbfvt.pravoslavie.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=160:2013-03-20-08-53-47&catid=43:2012-01-26-12-21-11


 Като се обръща към света с проповед, Църквата не се ограничава само със свидетелството за спасение в Христа. С течение на времето се обособява специален чин, който да подпомага трансформирането на благовестието в начин на живот. Това е т.нар. катехизация/оглашение.Основното й свойство е органичната връзка със св. тайнства и богослужението. Възприема се като част от особеното тайнство на Просветлението, реализиращо присъединяването към Църквата посредством Кръщение, Миропомазване и Причастие.
  Доклад
 благовестие, катехизация, просветление, Кръщение, Миропомазване, Причастие


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  5249
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/