Европейската програма "Еразъм" - възможност за развитие на интеркултурна компетентност у студентите


Попова, Любомира (2009) Европейската програма "Еразъм" - възможност за развитие на интеркултурна компетентност у студентите Педагогика, 2009, XIX(9-10), с. 120 - 135. ISSN 0861-3982


 В статията се изяснява същността на феномена интеркултурно образование. Представят се възможностите на европейската програма "Еразъм" за развитие на интеркултурна компетентност у студентите.
  Статия
 интеркултурно образование, интеркултурна компетентност
 Издадено
  5228
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/