Слушането в апологетиката на Свети Кирил Философ


Великов, Юлиян (2002) Слушането в апологетиката на Свети Кирил Философ Преславска книжовна школа, т. 6, Академично издателство" Проф. М. Дринов", (2002), c.38-43, ISBN 954-430-885-7


 Сборник с доклади от Международен симпозиум "Кирило-Методиевите ученици в България" 26-27 октомври 2001.
  Статия
 икона, стратегии за общуване, апологетика на образа


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities Religion and Theology

 
  522
 Юлиян Великов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/