Система на практическото обучение на студентите педагози в началните класове


Йорданова, Даниела (2009) Система на практическото обучение на студентите педагози в началните класове Годишна университетска научна конференция на НВУ "В. Левски"


 В доклада се разглежда системата на практическото обучение на студентите педагози от ВТУ.
  Доклад
 практическо обучение, студенти педагози, система
 Издадено
  5219
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/