Сърцето на Тереса: светицата и фаворитът. - В: 35 години катедра „Обща и сравнителна литературна история”, Великотърновски университет, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 200-209. ISBN 9789545247583


Сабоурин-Дренска, Владимир (2010) Сърцето на Тереса: светицата и фаворитът. - В: 35 години катедра „Обща и сравнителна литературна история”, Великотърновски университет, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 200-209. ISBN 9789545247583 Сб. 35 години катедра „Обща и сравнителна литературна история”


 Феноменът на женската мистика в Испания през ХVІ в. проявява в образцов вид общата криза на авторитета в качеството му на социалнополитически и епистемологичен механизъм на функционирането на властта на прага на модерността
  Статия
 Тереса от Авила, светите жени, политика


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  5218
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/