Социални аспекти в просветното законодателство на Демократическия сговор (1923-1931) -Образование. , 2003 , кн . 4 , с 67-75. ISSN-0861-475X;COBBISS.BG-ID-11625668844


Спасов, Емил (2003) Социални аспекти в просветното законодателство на Демократическия сговор (1923-1931) -Образование. , 2003 , кн . 4 , с 67-75. ISSN-0861-475X;COBBISS.BG-ID-11625668844 Сп. Образование., 2003 ISSN: 0861-475Х; COBISS.BG-ID-1162566884


 
  Статия
 
 
  5217
 Емил Спасов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/