Подарените жени и паметта за малкото”. - В: Philologie und Kulturwissenschaft in der Wende. Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. sc. Penka Angelova / Филология и културология в обрат. Юбилеен сборник в чест на 60-та годишнина на проф. дфн Пенка Ангелова, В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 151-177. Print ISBN 978-954-524-770-5


Сабоурин-Дренска, Владимир (2011) Подарените жени и паметта за малкото”. - В: Philologie und Kulturwissenschaft in der Wende. Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. sc. Penka Angelova / Филология и културология в обрат. Юбилеен сборник в чест на 60-та годишнина на проф. дфн Пенка Ангелова, В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 151-177. Print ISBN 978-954-524-770-5 Сб. Philologie und Kulturwissenschaft in der Wende. Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. sc. Penka Angelova


 Неразделна част от света на епоса, реално-магически оживяващ в Новия свят на "Истинна история на завладяването на Нова Испания" на Бернал Диас дел Кастильо (ок. 1496 – ок. 1584), са даровете
  Студия
 дар, детайл, Бернал Диас дел Кастильо


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  5212
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/