Християнският образ и законодателството на иконоборците


Великов, Юлиян (2001) Християнският образ и законодателството на иконоборците Преславска книжовна школа, т. 5, Академично издателство" Проф. М. Дринов", (2001), c.299-306, ISBN 954-430-771-0


 Изследвания в чест на професор д.и.н Тотю Тотев
  Статия
 християнски образ, законодателство, иконоборство
 
  520
 Юлиян Великов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/