Папа Григорий Втори и мястото му в православната апологетика на образа


Великов, Юлиян (1999) Папа Григорий Втори и мястото му в православната апологетика на образа Трудове на катедрите по история и богословие, т. 3, (1999), c.98-106, ISSN 1310-9928


 Изследвания на катедрите 'История' и 'Теология'
  Статия
 икони, запад, апологетика
 
  519
 Юлиян Великов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/