100 неща, които трябва да знаем за географията на България. население, селища, стопанство.


Дерменджиев, Атанас (2008) 100 неща, които трябва да знаем за географията на България. население, селища, стопанство. С., "Световна библиотека", 80 с. ISBN 954-8615-87-8


 Книга от 10-томната поредица "1000 неща, които трябва да знаем за България"
  Книга
 население, селища, стопанство
 
  5185
 Атанас Дерменджиев

5. Дерменджиева, С., П. Събева, Б. Димитрова. Урокът по география. В. Търново, 2012.

4. Дерменджиева, С., Б. Димитрова. География на българското черноморско културно пространство. -В: Балканите - език, история, култура, В. Търново, 2011, с. 277-295, ISSN 1314-4065

3. Дерменджиева, С., П. Събева, Б. Димитрова. География и образование. Методика на обучението по география. I част. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 400 с.

2. Дойков, В. и др. Градовете на България. Изд. Ковачев, Силистра, 2009

1. Качанова, Е. Училищен вестник „Етнорепортер” - средство за подобряване на интеркултурния диалог в училище”, http://www.diuu.bg/ispisanie/broi16

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/