100 неща, които трябва да знаем за географията на България. Население, селища, стопанство.


Дерменджиев, Атанас (2008) 100 неща, които трябва да знаем за географията на България. Население, селища, стопанство. -София: "Световна библиотека", 80 с. ISBN 954-8615-87-8


 Книга от 10-томната поредица "1000 неща, които трябва да знаем за България"
  Книга
 население, селища, стопанство


Природни науки, математика и информатика Науки за земята
Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  5185
 Атанас Дерменджиев

6. Дерменджиева, С., П. Събева. География и икономика. 7 клас. Книга за учителя. С., Просвета 1945, 208, 172 с. ISBN 978-954-01-3698-1. COBISS.BG-ID 1286276068 цит. на с. 121; 125

5. Дерменджиева, С., П. Събева, Б. Димитрова. Урокът по география. В. Търново, 2012, 280 с. ISBN 978-954-524-870-2 COBISS.BG-ID 1248827108 Цит. на с. 276.

4. Дерменджиева, С., Б. Димитрова. География на българското черноморско културно пространство. -В: Балканите - език, история, култура, В. Търново, 2011, с. 277-295, ISSN 1314-4065 COBISS.BG-ID 1245011940Цит. на с. 295.

3. Дерменджиева, С., П. Събева, Б. Димитрова. География и образование. Методика на обучението по география. I част. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 400 с. ISBN 978-954-524-744-6 COBISS.BG-ID 1248827108 Цит. на с. 77; 103; 365.

2. Дойков, В. и др. Градовете на България. Изд. Ковачев, Силистра, 2009, 302 с. ISBN 978-954-8775-93-9 COBISS.BG-ID 1233460452 Цит. на с. 7.

1. Качанова, Е. Училищен вестник „Етнорепортер” - средство за подобряване на интеркултурния диалог в училище”, http://www.diuu.bg/ispisanie/broi16

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/