100 неща, които трябва да знаем за географията на България. Население, селища, стопанство.


Дерменджиев, Атанас (2008) 100 неща, които трябва да знаем за географията на България. Население, селища, стопанство. -София: "Световна библиотека", 80 с. ISBN 954-8615-87-8


 Книга от 10-томната поредица "1000 неща, които трябва да знаем за България"
  Книга
 население, селища, стопанство


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  5185
 Атанас Дерменджиев

5. Дерменджиева, С., П. Събева, Б. Димитрова. Урокът по география. В. Търново, 2012, ISBM 978-954-524-870-2

4. Дерменджиева, С., Б. Димитрова. География на българското черноморско културно пространство. -В: Балканите - език, история, култура, В. Търново, 2011, с. 277-295, ISSN 1314-4065

3. Дерменджиева, С., П. Събева, Б. Димитрова. География и образование. Методика на обучението по география. I част. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 400 с. ISBN 978-954-524-744-6

2. Дойков, В. и др. Градовете на България. Изд. Ковачев, Силистра, 2009, ISBN 978-954-8775-93-9

1. Качанова, Е. Училищен вестник „Етнорепортер” - средство за подобряване на интеркултурния диалог в училище”, http://www.diuu.bg/ispisanie/broi16

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/