Трулският събор /692/ и проблема за образа.


Великов, Юлиян (1997) Трулският събор /692/ и проблема за образа. Трудове на катедрите по история и богословие, т. 1, (1997), c.240-247, ISSN 1310-9928; COBISS.BG-ID - 1137220324


 Изследвания на катедрите 'История' и 'Теология'
  Статия
 образ, иконоборство


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 
  517
 Юлиян Великов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/