12 примерни теста по история и цивилизация за зрелостни изпити.


Георгиева, Виолета (2009) 12 примерни теста по история и цивилизация за зрелостни изпити. София: Издателство „Регалия 6“, 272 с. ISBN 978-954-745-189-6, COBISS.BG-ID – 1232823524. София


 Тренировъчни варианти за ДЗИ по история и цивилизация, съобразени с учебно-изпитната програма на МОМН от 2009 г.
  Учебник / Учебно помагало
 тестове, история на България, матура, зрелостници, кандидат-студенти


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5168
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/