История и цивилизация: 10 примерни теста за зрелостен изпит.


Георгиева, Виолета (2008) История и цивилизация: 10 примерни теста за зрелостен изпит. София: Издателство „Регалия 6“, 208 с. ISBN 978-954-745-136-0. COBISS.BG-ID - 1229173476. София


 Тренировъчни тестове за ДЗИ по история и цивилизация, съобразени с учебно-изпитната програма за 10. – 11. клас.
  Учебник / Учебно помагало
 тестове, история на България, зрелостен изпит по история и цивилизация


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5165
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/