10 примерни теста за кандидат-студенти. ЕПИ – специална част, История на България.


Георгиева, Виолета (2007) 10 примерни теста за кандидат-студенти. ЕПИ – специална част, История на България. София: Издателство „Регалия 6“, 152 с. ISBN 978-954-745-123-0. COBISS.BG-ID – 1227220196. София


 Тренировъчни варианти с тестови задачи по история на България, предназначени за кандидат-студенти в УНСС.
  Учебник / Учебно помагало
 тестове, история на България, кандидат-студенти


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5164
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/