Практикум по джендър образование. Методически разработки. Ч. I. /Обща ред. Виолета Стойчева/


Георгиева, Виолета (2004) Практикум по джендър образование. Методически разработки. Ч. I. /Обща ред. Виолета Стойчева/ В. Търново: Европейски информационен център, 74 с. (съавтор: с. 3, 4–14; автор: с. 25–32, 42–44) ISBN 954-90888-8-Х, COBISS.BG-ID - 1043394788. Велико Търново


 Сборник добри практики по джендър образование, използвани в детската градина и в различните степени на средното училище.
  Учебник / Учебно помагало
 джендър образование, равнопоставеност, пол, джендър роли


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5160
 Виолета Георгиева

1. Stoykova, Elena (2007): State of the Art and Mapping of Competences Report: Bulgaria, QUING Project, Vienna: Institute for Human Sciences (IWM), p. 36. available at http://www.quing.eu/ files/results/soa_bulgaria.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/