Да се учим на ненасилие: Образователен подход за превенция на насилието. Помагало за учителя. Състав. Даниела Дерменджиева, Виолета Стойчева. Ред. Виолета Стойчева.


Георгиева, Виолета (2004) Да се учим на ненасилие: Образователен подход за превенция на насилието. Помагало за учителя. Състав. Даниела Дерменджиева, Виолета Стойчева. Ред. Виолета Стойчева. В. Търново: Европейски информационен център, 130 с. /съавтор: с. 4–6, 15–24, 64–79, 95–99, 114–117). ISBN 954-90-888-6-3. COBISS.BG-ID – 1043395556. Велико Търново


 Учебно помагало с дидактически материали, ориентирани към превенция на насилието в училище. Предназначено за учители, преподаващи в 1-11. клас.
  Учебник / Учебно помагало
 насилие, училище, толерантност, права, родители, ученици


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Психология

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  5159
 Виолета Георгиева

1. Stoykova, Elena: State of the Art and Mapping of Competences Report: Bulgaria, QUING Project, Vienna: Institute for Human Sciences (IWM), р. 36. available at http://www.quing.eu/ files/results/soa_bulgaria.pdf.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/