Да се учим на ненасилие (образователен подход за превенция на насилието). Помагало за учителя (съавтор и редактор)


Георгиева, Виолета (2004) Да се учим на ненасилие (образователен подход за превенция на насилието). Помагало за учителя (съавтор и редактор) Европейски информационен център, Велико Търново (съавтор: с. 4–6, 15–24, 64–79, 95–99, 114–117). ISBN 954-90-888-6-3, 130 стр.


 Учебно помагало с дидактически материали в подкрепа на учители, преподаващи в 1-11. клас.
  Учебник / Учебно помагало
 насилие, училище, толерантност, права, родители, ученици


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  5159
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/