Understanding a shared past, learning for the future. Change and Continuity in Everyday Life in Albania, Bulgaria and Macedonia 1945 – 2000. Teacher' resourse book (co-author) / Споделеното минало – обучение за бъдещето. Всекидневният живот в Албания, България и Македония 1945–2000. Ресурсна книга.


Георгиева, Виолета (2003) Understanding a shared past, learning for the future. Change and Continuity in Everyday Life in Albania, Bulgaria and Macedonia 1945 – 2000. Teacher' resourse book (co-author) / Споделеното минало – обучение за бъдещето. Всекидневният живот в Албания, България и Македония 1945–2000. Ресурсна книга. EUROCLIO. Skopje: ИК „Напредoк“, 380 p. ISBN 954-91330-1-Х. More information at: www.euroclio.eu/


 Teachers resource 's Guide and CD with documents about the everyday life in Albania, Bulgaria and Macedonia for the period 1945-2000. The materials are combined in 5 main subjects: political life, economics, social life, education and culture. The book is published in Bulgarian, Macedonian, Albanian and English with CD-rom.
  Книга
 history, documents, every day life, Communism, Balkan countries


Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки
Хуманитарни науки

Humanities
Social sciences, economic sciences and law
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  5157
 Виолета Георгиева

13. Радева, Донка. България 1945–1989. c. 9. (Наградени разработки на урок за периода 1944–1989 г. от историята на България.) – http://www.prosveta.bg/?go=free&p=detail&resourceId=26. с. 9 – позоваване

12. Salihu, Arbër. Ballafaqimi me të kaluarën dhe mësimi i historisë. Konsiderimi i të Ardhmes. Perspektivat e Ballafaqimit me të Kaluarën në Kosovë. Redaktuar nga Karmit Zysman dhe Ballsor Hoxha, Prishtinë, pp. 13, 14–15, 17, 18.

11. Пенева, Аделина. Технологии на работа в историческото образование от гледна точка на мултикултурните измерения. – Диалогът в историята, № 24–25, c.78. ISSN 1311-7904.

7. Leeuw-Roord, J. Yearning for Yestarday. The Lack of Ability among History Professionals in Europe to Design Innovative History Curricula and Standards. – In: Portal digital sobre cultura histórica, historiografía y teoría de la historia, p. 5. http://www.culturahistorica.es/joke/history_curricula.pdf

8. Книга за учителя „История без полюси“. Диалогът в историята. № 21, c. 28. ISSN 1311-7904.

9. Леу-Роорд, Йоке. Общ учебник за Европа? Утопия или важно предизвикателство? – Диалогът в историята, № 22–23, c. 10, 12, ISSN 1311-7904.

10. Леу-Роорд, Йоке. Общ учебник за Европа? Утопия или важно предизвикателство? – Диалогът в историята, № 22–23, c. 10, 12, ISSN 1311-7904.

6. Leeuw-Roord, Joke. A common textbook for Europe? Utopia or a Crucial Challenge? – In: Portal digital sobre cultura histórica, historiografía y teoría de la historia – http://www.culturahistorica.es/joke/textbook_for_europe.pdf pp. 6, 8–9.

4. Йончева, Красимира. Учебници по история: явни и скрити национални програми. – В: Предизвикателства на национализмите. Академична лига за Югоизточна Европа (SEAL), (с. 6–29), c. 26, 28. – http://www.seal-sofia.org/bg/projects/completed/FCN/CaseStudies/?page=10.

5. Кушева, Румяна. Мултикултурни аспекти на историческото образование в България. – Диалогът в историята, 2007, № 16–17. с. 24.

3. Илиева, Диана. Подбрани извори за българската история – нови възможности в обучението. – В: Сб. Националното историческо образование, В. Търново: Фабер, ISBN 954-775-447-5. с. 106, 108.

2. Stradling, Robert. History textbooks and teaching resources in South East Europe: a future? – Task Force, Education And Youth, GIV/EDU/HIST (2002) 03, Strasbourg, p.13.

1. Leeuw‐Roord, Joke. EUROCLIO, a Cause or Consequence of European Historical Consciousness. - In: Van der Leeuw‐Roord, Joke (ed.) EUSTORY Series, Shaping European History, Vol. No. 2. History for Today and Tomorrow: What does Europe Mean for School History? Koerber Stiftung: Hamburg, p. 9.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/