Understanding a shared past, learning for the future. Teacher’s guide (co-author)


Георгиева, Виолета (2003) Understanding a shared past, learning for the future. Teacher’s guide (co-author) На албански, английски, български, македонски език и CD-rom. EUROCLIO. Скопие: ИК „Напредък“, ISBN 954-91330-1-Х, 380 стр. Информация на: www.euroclio.eu/


 Teacher's Guide and CD with documents about the everyday life in Albania, Bulgaria and Macedonia for the period 1945-2000. The materials are combined in 5 main subjects: political life, economics, social life, education and culture. The book is published in Bulgarian, Macedonian, Albanian and English.
  Учебник / Учебно помагало
 history, documents, every day life, Communism, Balkan countries


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5157
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/