История на България. Тестове и конспекти за кандидат-студенти. Учебно пособие.


Георгиева, Виолета (2003) История на България. Тестове и конспекти за кандидат-студенти. Учебно пособие. В. Търново: Издателство „Слово“, 160 с. /автор: съавтор: с. 16–56, 131–159) ISBN 954-439-762-0. COBISS.BG-ID – 1040873444. Велико Търново


 Учебно помагало с 10 варианта на тестове за кандидат-студенти и план-конспекти на темите за изпита по история на България
  Учебник / Учебно помагало
 тестове, история на България, матура, зрелостници, кандидат-студенти


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки
Хуманитарни науки

Humanities
Social sciences, economic sciences and law
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5156
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/