Стойчева, Виолета. На матура и кандидат-студентски изпит по история (съавтор)


Георгиева, Виолета (2003) Стойчева, Виолета. На матура и кандидат-студентски изпит по история (съавтор) Велико Търново: „Слово”, ISBN 978-954-439-762-3, 160 стр. (съавтор: с. 16–56, 131–159)


 Учебно помагало с 10 варианта на тестове за кандидат-студенти и план-конспекти на темите за изпита по история на България
  Учебник / Учебно помагало
 тестове, история на България, матура, зрелостници, кандидат-студенти


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  5156
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/