История и цивилизация за 11. клас. Тестове (съавтор)


Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация за 11. клас. Тестове (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 710-8, 104 с.


 Тренировъчни тестови задачи по урочни единици върху съдържанието на учебника по история и цивилизация за 11. клас.
  Учебник / Учебно помагало
 история и цивилизация, история на България, тренировъчни тестове


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5154
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/