История и цивилизация. Учебник за 11. клас. Профилирана подготовка (съавтор)


Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация. Учебник за 11. клас. Профилирана подготовка (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 702-7, 167 стр.


 Учебник с тематично организирано съдържание по история на България в съответствие с учебната програма за профилирана подготовка по история и цивилизация за 11. клас.
  Учебник / Учебно помагало
 история и цивилизация, история на България, профилирана подготовка


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5153
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/