История и цивилизация. Учебник за 11. клас. (съавтор)


Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация. Учебник за 11. клас. (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 701-9, 359 стр.


 Учебник за задължителна подготовка. Учебното съдържание включва 64 урочни единици, съответстващи на учебната програма по история и цивилизация за 11. клас – история на България.
  Учебник / Учебно помагало
 история и цивилизация, история на България, задължителна подготовка


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5152
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/