Тестове по история на България: За зрелостници и кандидат-студенти.


Георгиева, Виолета (1998) Тестове по история на България: За зрелостници и кандидат-студенти. В. Търново: Издателство „Слово“, 239 с. ISBN 954 439 513-Х. COBISS.BG-ID – 1032848100 (1998 г.), COBISS.BG-ID – 1034172900 (1999 г.). Велико Търново


 Тренировъчни тестови задачи по урочни единици в съответствие с учебната програма за задължителна подготовка по история и цивилизация за 11. клас.
  Учебник / Учебно помагало
 тестове, история на България, зрелостници


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки
Хуманитарни науки

Humanities
Social sciences, economic sciences and law
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5151
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/