Технологичната подготовка на предучилищниците Tehnologichnata podgotovka na preduchilishtnitsite


Гайдова, Радка (2011) Технологичната подготовка на предучилищниците Tehnologichnata podgotovka na preduchilishtnitsite сп. Предучилищно възпитание, 2011, ISSN 0204-7004. - Год. 59, бр. 8 (2011), с. 65-72 sp. Preduchilishtno vazpitanie, COBISS.BG-ID - 1238631396


 В статията се прави анализ на технологичната подготовка на децата от предучилищна възраст, като се ретроспектират традиционни постижения върху които са развити и се доразвиват съвременни образователни практики за технологичното обучение на подрастващите преди постъпване в училище. V statiyata se pravi analiz na tehnologichnata podgotovka na detsata ot preduchilishtna vazrast, kato se retrospektirat traditsionni postizheniya varhu koito sa razviti i se dorazvivat savremenni obrazovatelni praktik
  Статия
 техника, технологии, дейност, субекти, средстваtehnika, tehnologii, deynost, subekti, sredstva
 Издадено
  5150
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/