Естетика в техниката. Estetika v tehnikata.


Гайдова, Радка (2010) Естетика в техниката. Estetika v tehnikata. сп. Педагогически алманах, ВТУ, 2010, ISSN - 1310-358X, COBISS.BG-ID - 1240117988


 Изяснява аспект от философията на обучението по Конструктивно-технически дейности, а именно - формиране на прагматично технико-естетическо отношение към техническите предмети, като елемент на социално-битовата среда в която 3-7-годишното дете живее, расте и се развива. Izyasnyava aspekt ot filosofiyata na obuchenieto po Konstruktivno-tehnicheski deynosti, a imenno - formirane na pragmatichno tehniko-estetichesko otnoshenie kam tehnicheskite predmeti, kato element na sotsialno-bitovata sreda v k
  Статия
 деца, техника, конструиране, естетика.detsa, tehnika, konstruirane, estetika.
 Издадено
  5149
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/